Advanced Open Water / Fortsättningkurs

Här får du repetera och utöka dina kunskaper i apparatdykning.

Kursen ger dig beredskap i att dyka lite längre och lite djupare. Har du inte tidigare dykt med torrdräkt så får du även lära dig det under denna kurs.

I kursen ingår även moment från specialkurserna Navigering, Nattdyk och Finavvägning. Du får även lära dig att skjuta SMB/ytmarkeringsboj.

Ella har skjutit sin ytmarkeringsboj och hovrar snyggt på säkerhetsstopp i Ormestad.

Ella har skjutit sin ytmarkeringsboj och hovrar snyggt på säkerhetsstopp i Ormestad.